Oog- en ademhalingsbescherming

De ogen zijn kwetsbare zintuigen, schade aan de ogen kan verregaande gevolgen hebben. In sommige werkomgevingen is oogbescherming onmisbaar. Een waardevolle aanvulling op uw PBM pakket.

Door blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen kan – soms pas veel later – gezondheidsschade ontstaan, welke schade vaak onomkeerbaar is. Het dragen van ademhalingsbescherming is bij sommige werkzaamheden en/of omgevingsfactoren geboden. De keuze voor ademhalingsbescherming luistert nauw.

Normeringen oogbescherming

Veiligheidsbrillen, overzetbrillen en ruimzichtbrillen zijn vormen van oogbescherming. Ze bieden een goede bescherming tegen (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistofspatten, evenals tegen kleine deeltjes die niet schadelijk zijn voor de huid en het gezicht. De algemene eisen voor oogbescherming zijn opgenomen in norm EN166.

Normeringen ademhalingsbescherming

Filtrerende gelaatsstukken, mondmaskers, halfgelaatmaskers en volgelaatmaskers zijn vormen van ademhalingsbescherming.

Mond- en/of gelaatsmaskers zijn altijd gecombineerd met een ademfilter. Deze filters worden verdeeld in verschillende klassen conform hun capaciteit (gasfilter) en/of efficiëntie (stoffilter). De keuze voor een type filter wordt gebaseerd op het type verontreiniging en de concentratie:

Gas/dampfilters worden geleverd in drie capaciteitsklassen, waarbij klasse 3 de hoogste opnamecapaciteit heeft.

 

Stofmaskers en stoffilters

Voor de keuze van het juiste gasfilter (gassen en dampen) bestaat een internationale kleurencode (NEN EN 14378).