Oog- en ademhalingsbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgesteld. De essentie van deze richtlijnen is het creëren van één interne Europese markt zonder handelsbelemmeringen. Hiermee wordt ook de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid gelijkgetrokken binnen de grenzen van de Europese Unie.

Normeringen ademhalingsbescherming

Stoffilters en -maskers
De normering ‘EN 149’ geeft de beschermingsklasse weer voor filterende gelaatsstukken tegen stof (stoffilters en -maskers). Het gaat hierbij om bescherming tegen aërosolen (stof, nevels, vezels e.d.) waarbij de filterpenetratie, de randlekkage, de ademweerstand en het opnamevermogen worden geëvalueerd. Aan de hand van deze norm kunt u maskers van verschillend fabricaat of van verschillend type, maar met gelijk prestatieniveau, met elkaar vergelijken. De norm zegt echter niets over draagcomfort of de acceptatiegraad van een bepaald masker voor de gebruiker.

Stofmaskers worden gekenmerkt met de code FFP. Dit staat voor Filtering Facepiece Particals. De stofmaskers kunnen ingedeeld worden in FFP 1, FFP 2 of FFP 3.

FFP1: Is het laagste prestatieniveau om van een beschermingsmasker te kunnen spreken en heeft een efficiëntie van minimaal 78%.

FFP2: Is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 92%. Dit masker wordt minimaal aanbevolen voor gebruik bij bijvoorbeeld TBC risico.

FFP3: Deze klasse biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 98%.

De normering ‘EN 149:1991’ is vervangen door ‘EN149:2001’
In de nieuwe norm moeten stofmaskers over het algemeen aan een aantal strengere eisen voldoen. Het aantal maskercategorieën is teruggebracht van vijf naar drie, wat de duidelijkheid alleen maar ten goede komt. De categorie S (Solids = vaste deeltjes) en SL (Solids & Liquids = vaste deeltjes en vloeistoffen) zijn nu samengevoegd. Dit houdt in dat alle maskers die aan de nieuwe norm voldoen, nu bescherming bieden tegen zowel vaste deeltjes als vloeistofnevels.

Oude indeling                    Nieuwe indeling
EN 149:1991                      EN 149:2001
FFP1                                   FFP1
FFP2 S                                FFP2
FFP2 S/L                            FFP2
FFP3 S                                FFP3