+31 (0)1 62 31 23 87
Sales@Hawedo.com

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nodig om veilig te kunnen werken. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een uitrustingsstuk- of middel dat bestemd is als bescherming tegen één of meerdere gevaren die een bedreiging kunnen zijn voor de gezondheid of de veiligheid van de gebruiker.

Naast een goede uitrusting is het natuurlijk ook van belang dat de gebruiker voorlichting krijgt over het gebruik en over het onderhoud van de gekozen beschermingsmiddelen.

Meer informatie hierover vind u op onze portal

 

Soorten persoonlijke bescherming bij Hawedo

Er zijn verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. Hawedo beschikt over de  volgende mogelijkheden:

Arm- en Handbescherming 

Voet- en Beenbescherming

Oog  -en Ademhalingsbescherming  

Kleding

 

Normeringen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Naast een goede uitrusting is het ook van belang dat de gebruiker voorlichting krijgt over het gebruik en onderhoud van de gekozen beschermingsmiddelen.

Meer informatie hierover vind u op onze portal

De Europese PBM regelgeving betreft de minimumvoorschriften ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor het gebruik van PBM en ‘bepaalt’ of een PBM de CE markering mag dragen.

Er zijn drie categorieën waar een PBM in kan vallen afhankelijk van de mate van risico. Op basis van deze categorieën moeten fabrikanten een strikte procedure volgen om hun PBM op de Europese markt te brengen.

Daarnaast bestaan er 3 categorieën waar een PBM in kan vallen. Deze moet vallen onder het toepassingsgebied van de Richtlijn 89/686/EEG, en/of Verordening 2016/425.

Verordering 2016/425

CAT 1: Bescherming tegen minimale risico’s

PBM van een eenvoudig ontwerp, waarvan de gebruiker zelf in staat is te oordelen over de doeltreffendheid waarmee het PBM bescherming biedt tegen zeer geringe risico’s en waarvan het effect tijdig kan worden opgemerkt zonder dat de gebruiker gevaar loopt.

CAT 2: Bescherming tegen middelhoge risico’s

PBM van intermediair ontwerp die niet onder categorie 1 of 3 vallen.

CAT 3: Bescherming tegen hoge risico’s

PBM van complex ontwerp die de gebruiker moeten beschermen tegen gevaren die de gezondheid ernstig en onherstelbaar kunnen schaden en waarvan de gebruiker de acute effecten niet tijdig kan onderkennen.

Vanwege een bedrijfsuitje zijn wij op 21 juni om 12.30 uur gesloten.

Bestellen kan wel via de portal.