+31 (0)1 62 31 23 87
Sales@Hawedo.com

Privacyverklaring

Introductie

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Hawedo B.V. worden aangeboden of die Hawedo B.V. verwerkt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in de privacy verklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Ook, indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken. Tevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres: hawedobv@hawedo.com

U kunt te allen tijde, ingeval u nadere toelichting, een advies of overleg over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via ons e-mailadres hawedobv@hawedo.com

Het staat Hawedo B.V. vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op deze site gepubliceerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hawedo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant en/of (potentiële) leverancier bent van Hawedo B.V.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • – Voor- en achternaam of handelsnaam
 • – Geslacht
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hawedo B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • – Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • – Communiceren over/toesturen van een offerte, orderbevestiging, overeenkomst en/of factuur;
 • – Het afhandelen van een betaling;
 • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • – Goederen en diensten te leveren;
 • – Hawedo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De rechtsgrondslag

Verwerking van gegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang betreffende promotie/levering van onze producten en tevens ons belang bij de kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens met als doel het versturen van onze commerciële berichten kunt u op elk moment afwijzen, door het sturen van een verzoek hiertoe via het contactformulier of via het e-mailadres: hawedobv@hawedo.com

Periode van verwerking van persoonsgegevens

Hawedo B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hawedo B.V. verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, als derden, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hawedo B.V.. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.

Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar hawedobv@hawedo.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hawedo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of datalek, neem dan contact op via het e-mailadres hawedobv@hawedo.com

Contactgegevens

Hawedo B.V.
Prinses Margrietstraat 36
5104 AE Dongen
Tel: +31 (0) 162 312387
E-mail: hawedobv@hawedo.com

Vanwege een bedrijfsuitje zijn wij op 21 juni om 12.30 uur gesloten.

Bestellen kan wel via de portal.