Kleding

Het Hawedo kleding assortiment bestaat uit werkkleding en beschermende kleding. Werkkleding beschermt de gebruiker tegen bevuiling die niet schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast kan werkkleding het productieproces of de artikelen beschermen. De beschermende kleding valt onder de persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermt de gebruiker tegen een veiligheids- en/of gezondheidsrisico van buitenaf.

Disposable kleding is ontworpen voor eenmalig of beperkt gebruik. Kleding voor beperkt gebruik kan hergebruikt worden, mits de kleding niet in aanraking is geweest met chemische producten en de kleding niet beschadigd is.   

Normeringen beschermende kleding

In deze inleiding vindt u een korte verwijzing naar een aantal normen betreffende beschermende kleding.

EN343  | Bescherming tegen de regen

Minimumvoorwaarden voor bescherming tegen neerslag, mist en vocht aan de grond. Het betreft de waterdichtheid (niveau 1 t/m 3) en de waterdampdoorlaatbaarheid (wegvoeren vocht en zweet van het lichaam) (niveau 1 t/m 3). Niveau 3 biedt de hoogste bescherming.


EN20471  | Bescherming tegen verminderde zichtbaarheid

De bescherming tegen verminderde zichtbaarheid kent 3 klassen. Klasse 1 (laag risico), klasse 2 (midden risico), klasse 3 (hoog risico). Deze indeling hangt af van het minimale oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal in het product. Voor signalisatiekleding zijn alleen de fluorescerende kleuren geel, oranje en rood toegestaan. De RWS richtlijn stelt aanvullende eisen aan de norm.


EN11611  | Bescherming tegen vlammen en hitte

Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen. Kleding die bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV straling (klasse 1: laag risico, klasse 2: hoger risico).


EN11612  | Bescherming tegen hitte en vlammen

Beschermende kleding voor korte contacten met een vlam (niet voor lassers en brandweer). De norm kent een aantal testen. De resultaten worden weergegeven met de letters A t/m F. De kleding dient op test A, de vlamverspreiding, niveau 1 of 2 te halen en aan tenminste één van de overige coderingen (B t/m F) te voldoen.


EN13034  | Bescherming tegen chemicaliën

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën (type 6 kleding). Geschikt voor gebruik in omgevingen waar het risico bestaat dat de gebruiker wordt blootgesteld aan spatten en kleine hoeveelheden chemicaliën, maar waarvoor een volledige lichaamsbescherming niet vereist is.


EN13982-1  | Bescherming tegen chemicaliën

Bescherming van het volledige lichaam tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes (type 5 kleding).


EN1149  | Elektrostatische eigenschappen

De norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende werkkleding. Deze werkkleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. combinatie met geleidend schoeisel).